Back

Partnerība biznesa konkurētspējai

Mar 12, 2020

SIA „Eko El” ir noslēgusi 2013. gada 31. jūlijā  līgumu Nr.  10/LIAA/2013 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai”(Projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

SIA „Eko El” darbinieki piedalās no 2013. gada 23. augusta līdz 2013. gada 14. decembrim, apmācībās „Praktiskā grāmatvedība atbilstoši LR un starptautiskiem normatīviem aktiem   (3.līmenis)”