Virsmas apstrāde

Skrotēšanas un krāsošanas kameras izmēri 5x13m.